Centrum Kompetencyjne - Wspólna edukacja Centrum Kompetencyjnego AB i Altkom Akademii

Wspólna edukacja Centrum Kompetencyjnego AB i Altkom Akademii

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami prowadzonymi przez Centrum Kompetencyjne, spółka AB poszerzyła ofertę warsztatów podpisując umowę partnerską z firmą szkoleniową Altkom Akademia, liderem na polskim rynku szkoleniowym, specjalizującym się w szkoleniach technicznych i kompetencyjnych.

2013-02-05

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.