Centrum Kompetencyjne - AB Intel Server Academy

AB Intel Server Academy

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestników o zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, a także zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury serwerowej w oparciu o technologie firmy Intel.
Podczas szkolenia uczestnik będzie miał okazję do zapoznania sie z najnowszymi produktami serwerowymi firmy Intel - ich zastosowaniem, architekturą, sposobem konfiguracji i dostępnymi narzędziami oraz funkcjami zarządzania. Po szkoleniu kursanci otrzymają świadectwa jego ukończenia oraz będą mogli rozwiązać quiz symulujący egzamin Intel Server Specialist. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma voucher zniżkowy na opłatę egzaminacyjną.

W ramach AB Intel Server Academy proponujemy warsztaty przygotowujące do certyfikowanego egzaminu Intel Server Specialist, który poświadcza wiedzę i umiejętności z zakresu technologii serwerowych firmy Intel. Certyfikaty tego typy są bardzo pożądane, zwłaszcza w branży informatycznej,  dlatego już samo ukończenie kursu przygotowującego do jego zdobycia jest dużym atutem na rynku pracy – tłumaczy Zbigniew Mądry, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu AB S.A. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dwóch terminach: 18 - 19 oraz 20 - 21 czerwca.

 

2013-05-28

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.