Centrum Kompetencyjne - Nowy ośrodek szkoleniowy

Nowy ośrodek szkoleniowy

Centrum Kompetencyjne Optimus uruchamia nowy ośrodek szkoleniowy na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) we Wrocławiu.

Ulokowanie Centrum Kompetencyjnego Optimus na terenie WPT umożliwi wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw działających w ramach WPT, które bazują w swojej działalności na zaawansowanych technologiach oraz stwarza szanse na współpracę z szeregiem laboratoriów oraz ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych, które funkcjonują we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Centrum Kompetencyjne Optimus przeprowadza m.in. szkolenia techniczne z zakresu systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego, administracji i konfiguracji serwerów, a także narzędzi pozwalających na przygotowanie projektów budowy struktury teleinformatycznej firmy. Nowy ośrodek korzysta z dwóch laboratoriów, sali wykładowej dla 80 słuchaczy oraz sali egzaminacyjnej. Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy AB oraz trenerzy zewnętrzni.

Działające przy Optimus Centrum Kompetencyjne zostało wyodrębnione z ośrodka szkoleniowego AB S.A. wraz z jego dorobkiem naukowym i materialnym. Ideą Centrum Kompetencyjnego Optimus jest przekazanie wiedzy i rozwiązań w teorii i praktyce odnośnie najnowszych technologii IT, a także podniesienie kwalifikacji w zakresie kompetencyjnym.

Nowy adres Centrum Kompetencyjnego Optimus: ul. Muchoborska 18, Wrocław.

2016-02-22

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.