Centrum Kompetencyjne - Warsztaty z podstaw sieci

Warsztaty z podstaw sieci

Na szkoleniu omówione zostały podstawowe aspekty współczesnych przełączników sieciowych, ich parametry, możliwości i klasyfikację. Celem warsztatów było nabycie umiejętności dobrania optymalnych rozwiązań dostępnych na rynku do potrzeb klientów końcowych.

W części praktycznej użytkownicy w warunkach laboratoryjnych mieli możliwość konfiguracji podstawowych funkcjonalnosci takich jak adresacja, agregacja linków czy tworzenie VLAN zarówno przez przyjaźniejszy większości interfejs graficzny GUI urządzeń jak i przez tryb konsoli (CLI) dający pełnię mozliwości konfiguracyjnych. Część ta pozwoliła zdobyć wiedzę, która będzie podstawą do samokształcenia i późniejszych prostych wdrożeń u klienta oraz podstawową diagnostykę w przypadku potencjalnych problemów w środowisku produkcyjnym.

Szkolenie prowadził Michał Chrystianowicz - trener, w branży IT od kilkunastu lat, z wykształcenia programista, ale z zamiłowania pasjonat sprzętu i wieczny praktyk.

Kolejne warsztaty o tej tematyce odbędą się 16 czerwca.

2016-05-20

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.