Centrum Kompetencyjne - Cykl webinarów - Office 365

Cykl webinarów - Office 365

Pierwszy webinar otwiera serię i wprowadza do tematyki Office365. W trakcie godzinnej prezentacji po krótce zostaną opisane możliwości i funkcje platformy. Zaprezentowany zostanie również proces uruchomienia własnego tenantu po kątem testów oraz planowanego wdrożenia.

Drugi z serii webinarów skupi się wokół tematu zarządzania użytkownikami i funkcjonalności im udostępnianych. Przedstawione zostaną sposoby dodawania użytkowników i ich edycji, zostanie omówiona tematyka zarządzania grupami użytkowników oraz metody dodawania i przypisywania licencji do użytkowników.
W trzecim webinarze nacisk położony zostanie na stronę administracyjną platformy. Omówione zostaną zadania przed którymi stoi osoba zarządzająca platformą, takie jak zarządzanie hasłami i uprawnieniami czy konfiguracja podstawowych parametrów usług. Poruszona zostanie również kwestia ról administracyjnych.
Czwarty odcinek będzie dotyczył konfiguracji urządzeń klienckich do pracy z platformą Office365. Omówione zostaną dostępne ścieżki implementacji oraz możliwości zarządzania urządzeniami przez administratora.
Piąta część w całości zostanie poświęcona rozwiązaniu Exchange Online, a więc części składowej platformy odpowiedzialnej za komunikację e-mailową i wszystko co z tym związane. Omówione zostaną niezbędne kroki przy konfiguracji i elementy przydatne w późniejszej administracji

Część szósta to omówienie rozwiązań intranetowych w chmurze Office365 oraz Skype for Business - biznesowy odpowiednik znanego wszystkim rozwiązania do komunikacji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem głosu, video i nie tylko. Przedstawione zostaną możliwości obu rozwiązań.

W ostatniej części przedstawione zostaną elementy nie poruszone w poprzednich odcinkach, jednak nie mniej ciekawe i przydatne oraz możliwości integracji platformy z różnymi narzędziami. Na zakończenie przewidziana sesja pytań i odpowiedzi.

 

 

2016-06-01

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.