Centrum Kompetencyjne - Wszystko o OFFICE 365 w Centrum Kompetencyjnym

Wszystko o OFFICE 365 w Centrum Kompetencyjnym

Webinaria, prowadzone przez certyfikowanego trenera Centrum Kompetencyjnego, cieszyły się dużą popularnością i notowały wysoką frekwencję. W ich trakcie uczestnicy poznali możliwości i funkcje platformy Office 365, w tym zarządzania użytkownikami i funkcjonalności im udostępnianych. Skupiono się także na stronie administracyjnej platformy. Omówione także bardzo ważne z perspektywy resellerów sposoby konfiguracji urządzeń klienckich do pracy z platformą Office365..

Dużą uwagę poświęcono rozwiązaniom Exchange Online, a więc części składowej platformy odpowiedzialnej za komunikację e-mailową i wszystko co jest z tym związane oraz omówienie rozwiązań intranetowych w chmurze Office365. W trakcie webinariów przedstawiono szczegółowo możliwości Skype for Business - biznesowego odpowiednika znanego wszystkim rozwiązania do komunikacji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem głosu, video i nie tylko.

W związku z dużym zainteresowaniem cyklem webinariów dotyczących środowiska Office 365 Centrum Kompetencyjne zaprasza na autoryzowane szkolenie Microsoft, które odbędzie się 25-29 lipca. W trakcie pięciu dni intensywnych wykładów uczestnicy zostaną przygotowani do egzaminów certyfikujących 70-346 i 70-347.

2016-07-06

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.