Centrum Kompetencyjne - Nowa autoryzacja Centrum Kompetencyjnego AB

Nowa autoryzacja Centrum Kompetencyjnego AB

Centrum Kompetencyjne, ośrodek oferujący szkolenia z zakresu wiedzy i rozwiązań w teorii oraz praktyce dotyczących najnowszych technologii IT oraz kwalifikacji w zakresie kompetencyjnym, uzyskało status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Sophos.

Uzyskany status pozwala Centrum Kompetencyjnemu AB na prowadzenie certyfikowanych szkoleń nie tylko dla partnerów Sophos, ale także dla  klientów końcowych. Od kwietnia b.r. AB jest oficjalnym dystrybutorem produktów i rozwiązań Sophos. W ramach obowiązującej umowy dystrybucyjnej  AB S.A. oferuje swoim partnerom wsparcie techniczne, pełną pomoc przy realizacji zgłoszonych projektów, a także edukację poprzez liczne szkolenia i webinaria. Status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego umożliwia przeprowadzanie egzaminów nadających certyfikaty potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności w danym zakresie.

Dzięki nowej autoryzacji mamy możliwość przekazania naszym partnerom jeszcze bardziej szczegółowej wiedzy, wprowadzenia ich w tajniki bezpieczeństwa IT oraz egzaminowania ich z tych nowych technologii. Nasi partnerzy i ich klienci uzyskują tym samym wartość dodaną, jaką jest ekspercka wiedza i umiejętności. Pierwsze certyfikowane szkolenie Sophos odbędzie się już w październiku, o szczegółach poinformujemy wkrótce.

  

sophos

2016-08-30

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.