MS 20742B: Identity with Windows Server 2016

Jeżeli nie jesteś
naszym klientem pobierz formularz zgłoszenia

MS 20742B: Identity with Windows Server 2016

Nr. referencyjny

938

Opis

Ten 5 dniowy kurs instruktorski uczy specjalistów IT, jak wdrażać i konfigurować usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS) w środowisku rozproszonym, jak wdrażać zasady grupy, jak wykonywać kopie zapasowe i przywracać oraz jak monitorować i rozwiązywać problemy z usługą Active Directory Problemy związane z systemem Windows Server 2016. Dodatkowo, ten kurs uczy studentów, jak wdrażać inne role serwera Active Directory, takie jak usługi Active Directory Federation Services (AD FS) i usługi certyfikatów Active Directory (AD CS).

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla obecnych specjalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie AD DS i którzy chcą rozwijać wiedzę o technologiach tożsamości i dostępu w Windows Server 2016. Zazwyczaj obejmuje to sektor :
 - administratorów usług AD DS, którzy chcą szkolić się w zakresie technologii tożsamości i dostępu w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016,

 - administratorów systemów lub infrastruktury z ogólnymi doświadczeniami AD DS i wiedzą, którzy chcą przejść przez podstawowy proces zaawansowanej technologii zaawansowanej identyfikacji i dostępu w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, 

 -  informatyków, którzy chcą skonsolidować swoją wiedzę na temat usług AD DS i powiązanych technologii, a także informatyków, którzy chcą przygotować się do egzaminu 70-742.

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą mieli umiejętności praktyczne w:

- zainstalowaniu  i skonfigurowaniu kontrolerów domeny,
- umiejętności zarządzania obiektami w usługach AD DS za pomocą narzędzi graficznych i programu Windows PowerShell,
- zaimplementują usługi AD DS w złożonych środowiskach,
- zaimplementują witryny AD DS oraz skonfigurują replikację witryny oraz będą potrafili zarządzać nią,
- umiejętnie zaimplementują i zarządzą obiektami zasad grupy (GPO),
- nauczą się zarządzać ustawieniami użytkownika za pomocą obiektów zasad grupy oraz zabezpieczyć usługi AD DS i konta użytkowników usługi,
- poznają implementację hierarchii certyfikacji (CA) oraz za pomocą usług AD CS będą potrafili zarządzać nią i wdrażać certyfikaty
- zaimplementują AD FS oraz posiądą umiejętności zasad zarządzania AD FS
- nauczą się wdrażania i administrowania usługami zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS),
- zaimplementują synchronizację między usługami AD DS i usługą Azure AD, oraz będą mogli
monitorować, rozwiązywać problemowy oraz zapewnić ciągłości działania usług AD DS.


Przed przystąpieniem do tego kursu uczniowie muszą:

1.Posiadać doświadczenie związane z koncepcjami i technologiami AD DS w systemach Windows Server 2012 i Windows Server 2016,
2.Posiadać doświadczenie w praktyczne  w konfigurowaniu systemu Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
3.Posiadać wiedzę  z  podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
4.Posiadać wiedzę praktyczną oraz znać zasady Microsoft Hyper-V i jej podstawowych koncepcji wirtualizacji serwerów,
5.Posiadać wiedzę dotyczącą  podstawowych dobrych praktyk bezpieczeństwa,jak i praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi klienta Windows, takimi jak Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
6.Posiadać wiedzę i podstawowe doświadczenie z interfejsem wiersza polecenia Windows PowerShell.

Data szkolenia

10/12/2018

Czas trwania

5 dni

Agenda

Agenda szkolenia:

08:30 - 10.00    Prezentacje - część 1
10.00 - 10.15    Przerwa kawowa
10.15 - 12.30    Laboratoria i ćwiczenia - część 2
12.30 - 13.30    lunch
13.30 - 14.45    Laboratoria i ćwiczenia - część 3
14.45 - 15.00    Przerwa kawowa
15.00 - 15.30    Laboratoria i ćwiczenia - część 4

ProwadzącyBartłomiej Bojarski

Limit miejsc

16

Adres

Data szkolenia

10/12/2018 r.

Cena szkolenia

3100 netto
brutto/os.

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.