MS 20698: Installing and Configuring Windows 10

Jeżeli nie jesteś
naszym klientem pobierz formularz zgłoszenia

MS 20698: Installing and Configuring Windows 10

Nr. referencyjny

939

Opis

Ten  3 dniowy kurs MTA Training pomaga przygotować się do egzaminu Microsoft Technology Associate Exam 98-367 i umożliwia zrozumienie następujących tematów: Warstwy bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo systemu operacyjnego, Bezpieczeństwo sieci, Oprogramowanie zabezpieczające. Ten kurs wykorzystuje tę samą treść, którą można znaleźć na Oficjalnym Kursie Microsoft (MOAC) dla tego egzaminu. Ten kurs jest aktualizowany dla systemu Windows 10.

Kurs dedykowany jest dla odbiorców :
Microsoft Technology Associate (MTA) to najnowszy zestaw egzaminów certyfikacyjnych technologii Microsoft, które potwierdzają podstawową wiedzę potrzebną do rozpoczęcia kariery zawodowej z wykorzystaniem technologii Microsoft. Program ten stanowi właściwy punkt wyjścia do przyszłej kariery w dziedzinie technologii i zakłada pewne praktyczne doświadczenie lub szkolenie, ale nie zakłada doświadczenia w miejscu pracy.

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą mogli:

• zrozumieć warstwy bezpieczeństwa
• zrozumieć Bezpieczeństwo systemu operacyjnego
• zrozumieć bezpieczeństwo sieci
• zrozumieć oprogramowanie zabezpieczające

Nie ma wymagań wstępnych dla tego kursu..

Data szkolenia

10/12/2018

Czas trwania

3 dni

Agenda

Agenda szkolenia:

08:30 - 10.00    Prezentacje - część 1
10.00 - 10.15    Przerwa kawowa
10.15 - 12.30    Laboratoria i ćwiczenia - część 2
12.30 - 13.30    lunch
13.30 - 14.45    Laboratoria i ćwiczenia - część 3
14.45 - 15.00    Przerwa kawowa
15.00 - 15.30    Laboratoria i ćwiczenia - część 4

ProwadzącyBartłomiej Bojarski

Limit miejsc

16

Adres

Data szkolenia

10/12/2018 r.

Cena szkolenia

3100 netto
brutto/os.

AB.SA
Centrum Kompetencyjne
„Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności”.