A-04e Przygotowanie Do Egzaminu MOS: Microsoft Office Excel 2016 Expert(77-728): Interpreting Data For Insights
Szkolenie:

A-04e Przygotowanie Do Egzaminu MOS: Microsoft Office Excel 2016 Expert(77-728): Interpreting Data For Insights

Data szkolenia21/09/2020
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena1400 PLN / netto
UwagiSzkolenie zdalne

Dlaczego właśnie to szkolenie?

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Excel 2016 Expert 77-728

Czego się nauczysz?

Zarządzaj opcjami i ustawieniami skoroszytu

Zarządzaj skoroszytami

 • Zapisz skoroszyt jako szablon, kopiuj makra między skoroszytami, odwołuj się do danych w innych skoroszytach, włącz makra w skoroszycie, wyświetl ukryte karty wstążki

Zarządzaj ochroną skoroszytu

 • Ogranicz edycję, chroń arkusz, skonfiguruj opcje obliczania formuł, chroń strukturę skoroszytu, zarządzanie wersjami skoroszytu, szyfrowanie skoroszytu za pomocą hasła
Zastosuj niestandardowe formaty i układy danych

Zastosuj niestandardowe formaty danych i sprawdzanie poprawności

 • Twórz niestandardowe formaty liczb
 • Wypełniaj komórki za pomocą zaawansowanych opcji Wypełnij serię
 • Skonfiguruj sprawdzanie poprawności danych
Zastosuj zaawansowane formatowanie warunkowe i filtrowanie
 • Utwórz niestandardowe reguły formatowania warunkowego, utwórz reguły formatowania warunkowego, które będą używały formuł, zarządzaj regułami formatowania warunkowego
Twórz i modyfikuj niestandardowe elementy skoroszytu

 • Twórz własne zestawy kolorów, twórz i modyfikuj style komórek, twórz i modyfikuj własne motywy
 • Twórz i modyfikuj proste makra, wstawiaj i konfiguruj kontrolki formularzy

Przygotuj skoroszyt do internacjonalizacji

 • Wyświetlanie danych w wielu formatach międzynarodowych, stosowanie międzynarodowych formatów walutowych, zarządzaj wieloma opcjami czcionek dla zwykłych i nagłówkowych tekstów 

Twórz zaawansowane formuły

Zastosuj funkcje we wzorach

 • Wykonuj operacje logiczne przy użyciu funkcji AND, OR i NOT; wykonuj logiczne operacje za pomocą funkcji zagnieżdżonych; wykonuj operacje statystyczne za pomocą SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI oraz LICZ.JEŻELI
Wyszukaj dane za pomocą funkcji

 • Wyszukaj dane za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP), wyszukaj dane za pomocą WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP), wyszukuj dane za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ (MATCH), poznaj wyszukiwanie danych za pomocą INDEKSU

Zastosuj zaawansowane funkcje daty i godziny

 • Odwołaj się do daty i godziny za pomocą funkcji TERAZ i DZIŚ, obliczaj za pomocą funkcji daty i godziny

Wykonaj analizę danych oraz BI

 • Odwołaj się do daty i godziny za pomocą funkcji TERAZ i DZIŚ;
 • Naucz się importować, przekształcać, łączyć, wyświetlać i łączyć dane;
 • Konsoliduj dane; wykonuj analizę „co, jeśli” za pomocą SZUKAJ WYNIKU i Menedżera scenariuszy; użyj Model tabelarycznego, aby uzyskać analizy z danych Excela; przeliczaj dane za pomocą funkcji finansowych

Rozwiązywanie problemów z formułami

 • Śledź poprzedniki i zależność, monitoruj komórki i formuły za pomocą Inspekcji formuł oraz Okna Czujki, sprawdź formuły za pomocą reguł sprawdzania błędów, szacuj formuły

Zdefiniuj nazwane zakresy i obiekty

 • Nazwij komórki, nazwij zakresy danych, nazwij tabele, zarządzaj nazwanymi zakresami i obiektami 
Twórz zaawansowane wykresy i tabele

Twórz zaawansowane wykresy

 • Dodaj linie trendów do wykresów, twórz wykresy dwuosiowe, zapisz wykres jako szablon

Twórz tabele przestawne i zarządzaj nimi

 • Twórz tabele przestawne, modyfikuj pola wyboru i opcje, twórz fragmentatory, grupuj dane w tabeli przestawnej, używaj danych z tabeli przestawnej za pomocą funkcji WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA), dodaj pola obliczeniowe, formatuj dane

Twórz i zarządzaj wykresami przestawnymi

 • Twórz wykresy przestawne, manipuluj opcjami w istniejących wykresach przestawnych, stosuj style do wykresów przestawnych, rozwijaj szczegóły Wykresów przestawnych