A-06w Microsoft Word, Excel, PowerPoint - Szkolenie Średniozaawansowane
Szkolenie:

A-06w Microsoft Word, Excel, PowerPoint – Szkolenie Średniozaawansowane

Data szkolenia28/09/2020
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena1500 PLN / netto
UwagiSzkolenie zdalne

Dlaczego właśnie to szkolenie?

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej, bardziej zaawansowanej pracy w aplikacjach: Microsoft Word, Excel oraz PowerPoint. Skierowane jest ono do użytkowników, którzy pracują już z pakietem MS Office i chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat formatowania dokumentu oraz udoskonalić umiejętności pracy z arkuszem MS Excel. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się również jak tworzyć efektowne, ekranowe prezentacje graficzne zawierające tekst artystyczny, grafikę, schematy organizacyjne i wykresy. Poznają możliwości prowadzenia profesjonalnej prezentacji multimedialnej.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Podstawowa wiedza z akresu MS Word, Excel oraz PowerPoint

Czego się nauczysz?

MS Word:

Interfejs pakietu Office

Rozszerzone formatowanie tekstu

 • akapity – wcięcia i kontrola podziałów
 • znaki i symbole specjalne, wymuszanie podziału na strony
 • tabulatory użytkownika

Tabele

 • wykorzystanie zaawansowanych funkcji tabel

Współpraca z Excelem

 • tworzenie wykresów

Tworzenie diagramów i wykorzystanie kształtów
Układy wielokolumnowe tekstu
Podział dokumentu na sekcje
Style

 • korzystanie z gotowych stylów oraz tworzenie i modyfikacja stylów
 • zarządzanie stylami (np. przenoszenie między dokumentami)

Szablony

 • modyfikacja szablonu
 • zarządzanie szablonami Zakładki i odsyłacze

Tworzenie i usuwanie zakładek
Wstawianie odsyłaczy
Spisy treści
Wstawianie i formatowanie plików graficznych;
Tworzenie papeterii – koperta + dokument, etykiety zwrotne
Korespondencja seryjna

 • tworzenie dokumentu głównego – list, etykieta, koperta
 • opcje scalania danych z gotowymi danymi adresowymi
   
MS Excel:

Średniozaawansowana edycja danych

 • tworzenie serii
 • operacje na datach i godzinach
 • wklejanie specjalne
 • transpozycja
 • ukrywanie danych
 • nadawanie nazw komórkom i obszarom
 • operacje na dużych obszarach (np. blokowanie tytułów)

Tworzenie bardziej zaawansowanych typów wykresów

 • wykresy skumulowane
 • wykresy trójwymiarowe

Zarządzanie listami

 • sortowanie danych po wielu kluczach
 • filtrowanie listy przy użyciu polecenia Autofitr
 • funkcja i opcja sumy pośrednie
 • tabela przestawna

Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji

 • funkcje logiczne, np. Jeżeli,
 • funkcje finansowe, np. Fv, Pmt
 • funkcje zagnieżdżone
 • funkcje daty i czasu, np. DZIŚ, TERAZ,
 • funkcje matematyczne np. ZAOKR, ILOCZYN, SUMA.JEŻELI i inne
 • funkcje tekstowe przykłady (łączenie tekstów itp.)
Praca na wielu arkuszach
 • układanie i raportowanie danych
 • tworzenie łącz
 • konsolidacja danych

Konfiguracja środowiska Excel
Drukowanie stron

 • układ strony
 • zakresy wydruku
 • podgląd podziału stron

Przegląd sposobów korzystania z pomocy offline i online

MS PowerPoint:

Wprowadzenie do programu MS PowerPoint

 •  teoria profesjonalnej prezentacji
 •  sorter slajdów
 •  uruchamianie prezentacji ręczne i automatyczne

Praca z tekstem

 • wprowadzanie tekstu w obiektach tekstowych
 • formatowanie tekstu
 • widok struktury

Obiekty graficzne

 •  niestandardowe obiekty graficzne
 •  WordArt
 •  zmiana parametrów obiektów graficznych

ClipArty

 •  umieszczanie ClipArtów w prezentacji
 •  formatowanie ClipArtów

Wykresy

 •  tworzenie wykresów
 •  formatowanie wykresów

Wykresy organizacyjne
Tabele
Atrybuty wspólne dla całej prezentacji

 •  wzorce prezentacji
 •  schemat kolorów, tło slajdu
 •  szablony prezentacji

Niestandardowe animowanie prezentacji