AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator
Szkolenie:

AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator

Data szkolenia20/12/2021
Czas trwania4 dni
Limit miejsc5 osób
Cena3400 PLN / netto
AdresWarszawa / Zdalnie

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu
szkolenia@ab.pl

DLACZEGO WŁAŚNIE TO SZKOLENIE?

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów platformy Azure. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania subskrypcjami platformy Azure, zabezpieczania tożsamości, administrowania infrastrukturą, konfigurowania sieci wirtualnej, łączenia platformy Azure i witryn lokalnych, zarządzania ruchem sieciowym, wdrażania rozwiązań pamięci masowej, tworzenia i skalowania maszyn wirtualnych, wdrażania aplikacji i kontenerów, tworzenia kopii zapasowych i udostępniania danych oraz monitorowana przyjętych rozwiązań.

 

Agenda szkolenia:

Tożsamość
Azure Active Directory
Użytkownicy i grupy
Zarządzanie i zgodność
Subskrypcje i konta
Azure Policy
Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
Administracja Azure
Azure Resource Manager
Azure Portal i Cloud Shell
Azure PowerShell i CLI
Szablony ARM
Sieć wirtualna
Sieci wirtualne
Adresowanie IP
Grupy zabezpieczeń sieciowych 
Azure Firewall
Azure DNS
Łączność międzylokacyjna
VNet Peering
Połączenia VPN Gateway
ExpressRoute i Virtual WAN
Zarządzanie ruchem w sieci
Routing sieciowy i punkty końcowe
Moduł równoważenia obciążenia Azure
Azure Application Gateway
Moduł zarządzania ruchem
Pamięć Azure
Konta magazynu
Magazyn obiektów blob
Bezpieczeństwo przechowywania
Pliki platformy Azure i synchronizacja plików
Zarządzanie pamięcią masową
Wirtualne maszyny Azure
Planowanie maszyn wirtualnych
Tworzenie maszyn wirtualnych
Dostępność maszyn wirtualnych
Rozbudowa maszyn wirtualnych
Przetwarzanie bezserwerowe
Plany Usługi Azure App
Usługa Azure App
Usługa Container
Usługa Azure Kubernetes
Ochrona danych
Kopie zapasowe plików i folderów
Kopie zapasowe maszyn wirtualnych
Monitoring
Azure Monitor
Alerty Azure
Azure Log Analytics
Network Watcher