Dzwonienie z Teams’ów! Jak dać Teams’om Głos!
Szkolenie:

Dzwonienie z Teams’ów! Jak dać Teams’om Głos!

Na webinarium poruszymy kilka ważnych tematów. Jakie licencje są potrzebne, aby dzwonić z Teams, jak wygląda cyfryzacja rozwiązań i technologii telekomunikacyjnych i czym jest telekomunikacja w chmurze?
– Co głos w MS Temas oznacza dla klienta biznesowego?
– Moduł dzwonienia z Microsoft Teams.
– Funkcje telekomunikacyjne (VPBX) i techniczne w Microsoft Teams.