HomeKit Advanced Automation
Szkolenie:

HomeKit Advanced Automation

Data szkolenia24/05/2022
Czas trwania1 dzień
Limit miejsc5 osób
Cena1463.41 PLN / netto
AdresWrocław
Uwagi Dostępne języki wykładowe:
• polski
• angielski

„HomeKit Advanced Automation” to 1-dniowy kurs, który nauczy Cię jak tworzyć zaawansowane automatyzacje za pomocą systemu HomeKit oraz pozostałych narzędzi oferowanych przez system iOS, macOS oraz iPadOS. Jest on adresowany do użytkowników, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat systemu HomeKit oraz firm, które profesjonalnie zajmują się automatyką domową. Wybierając kurs HomeKit Advanced Automation znacząco zwiększysz zasób swoich umiejętności w dziedzinie projektowania zaawansowanych automatyzacji.

Cele szkolenia
Uczestnicy szkolenia poznają możliwości i logikę systemu HomeKit ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych automatyzacji tworzonych różnymi metodami dostępnymi w systemie iOS, iPadOS oraz macOS.

Adresaci szkolenia
• użytkownicy HomeKit, którzy chcą opanować techniki tworzenia zaawansowanych automatyzacji
• doradcy klienta
• konsultanci technologiczni
Wymagania wstępne
• znajomość systemu HomeKit na poziomie przynajmniej podstawowym

Agenda szkolenia:

Logika systemu HomeKit
• Budowa logiczna akcesoriów z podziałem na usługi i charakterystyki
• Rodzaje usług i charakterystyk
• Charakterystyki producentów i problemy powodowane przez ich stosowanie lub ich brak
• Użycie charakterystyk producenta w automatyzacjach
• Sterowanie i współpraca z akcesoriami przez system HomeKit
• Kluczowa rola powiadomień w automatyzacjach
• Centra Akcesoriów

Metody sterowania urządzeniami HomeKit
• Aplikacja Dom i aplikacje firm trzecich
• Ograniczenia aplikacji Dom niwelowane przez aplikacje firm trzecich
• NFC i jego dodatkowe możliwości w HomeKit
• Sterowanie za pomocą fizycznych urządzeń
• Sposoby komunikacji w HomeKit

Matter i HomeKit
• Standard Matter i jaką rolę pełni w nim Apple
• Matter a użytkownicy HomeKit

Rozbudowana część praktyczna
• Dodawanie urządzeń bez zewnętrznego mostka do HomeKit
• Dodawanie urządzeń za pomocą zewnętrznego mostka do HomeKit
• Tworzenie automatyzacji w aplikacji Dom
• Tworzenie automatyzacji w aplikacji Dom z użyciem konwersji na skróty dla domu
• Tworzenie automatyzacji w aplikacjach firm trzecich
• Tworzenie automatyzacji w skrótach osobistych
• Tworzenie automatyzacji z wykorzystaniem charakterystyk zdefiniowanych przez producenta