MD-101T00 Managing Modern Desktops
Szkolenie:

MD-101T00 Managing Modern Desktops

Data szkolenia19/10/2020
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena2199 PLN / netto
UwagiUczestnik pokrywa koszty noclegu.

Dlaczego właśnie to szkolenie?

Uczestnicy tego kursu dowiedzą się jak opracować strategię wdrażania i aktualizacji systemu operacyjnego. Szkolenie obejmuje również tematykę związaną z włączeniem usługi Microsoft Intune do organizacji, metody wdrażania aplikacji i zarządzania nimi, pojęcie bezpieczeństwa we współczesnym zarządzaniu, w tym zasady uwierzytelniania, tożsamości, dostępu i zgodności. Uczestnicy kursu zapoznają się również z technologią Azure Active Directory, Azure Information Protection oraz Windows Defender Advanced Threat Protection.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu Microsoft 365 oraz z zakresu wdrażania, konfigurowana i konserwacji urządzeń z systemem Windows 10 i innych. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do tego kursu uczestnicy ukończyli szkolenie MD-100: Windows 10 lub posiadali wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Rola MDA koncentruje się raczej na usługach w chmurze niż na lokalnych technologiach zarządzania.

Czego się nauczysz?

Planowanie strategii wdrożenia systemu operacyjnego
  • Pulpit korporacyjny
  • Ocena gotowości do wdrożenia
  • Narzędzia i strategie wdrażania
Wdrażanie systemu Windows 10
  • Aktualizacja urządzeń do systemu Windows 10
  • Wdrażanie nowych urządzeń i odświeżanie
  • Migracja urządzeń do systemu Windows 10
  • Alternatywne metody wdrażania
  • Uwagi dotyczące obrazowania
Zarządzanie aktualizacjami dla systemu Windows 10
  • Aktualizacja systemu Windows 10
  • Windows Update dla firm
  • Wprowadzenie do Windows Analytics
Rejestracja urządzeń
  • Opcje zarządzania urządzeniem
  • Omówienie usługi Microsoft Intune
  • Zarządzanie rejestracją i inwentaryzacją urządzeń w usłudze Intune
  • Zarządzanie urządzeniami za pomocą usługi Intune
Konfigurowanie profili
  • Konfigurowanie profili urządzeń
  • Zarządzanie profilami użytkowników
  • Urządzenia monitorujące
Zarządzanie aplikacjami
  • Wdrożenie zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM)
  • Wdrażanie i aktualizacja aplikacji
  • Administrowanie aplikacjami
Zarządzanie uwierzytelnianiem w usłudze Azure AD 
  • Omówienie usługi Azure AD 
  • Zarządzanie tożsamościami w Azure AD 
  • Ochrona tożsamości w usłudze Azure AD 
  • Zarządzanie uwierzytelnianiem urządzeń
Zarządzanie dostępem do urządzeń i zgodnością 
  • Omówienie usługi Microsoft Intune 
  • Wdrożenie zasady zgodności urządzeń
Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Wdrażanie ochrony danych urządzenia
  • Zarządzanie Windows Defender ATP
  • Zarządzanie Windows Defender w Windows 10