MS-030T00 Office 365 Administrator
Szkolenie:

MS-030T00 Office 365 Administrator

Data szkolenia17/01/2022
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena3700 PLN/netto
UwagiSzkolenie zdalne

Dlaczego właśnie to szkolenie?
Szkolenie skierowane do specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za ewaluację, wdrażanie i zarządzanie usługą Microsoft Office 365. Kurs koncentruje się na umiejętnościach wymaganych do zarządzania dzierżawą Office’a 365, w tym: usługi federacyjne z istniejącymi tożsamościami a także umiejętności wymagana do utrzymania usługi O365.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Znajomość podstaw Office 365 oraz ogólnych zagadnień sieciowych i praktyk IT takich jak: DNS, ADDS, podstawy wiedzy o serwerach: MS Exchange, MS Lync, Skype for Business oraz MS SharePoint.

ZAGADNIENIA

Planowanie i obsługa administracyjna usługi Office 365
Omówienie usługi Office 365
Aprowizacja dzierżawy Office 365
Planowanie wdrożenia pilotażowego

Zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze Office 365
Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami
Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianiem
Zarządzanie grupami zabezpieczeń w Office 365
Zarządzanie użytkownikami i grupami Office 365 za pomocą konsoli Windows PowerShell
Konfigurowanie dostępu administracyjnego

Konfigurowanie łączności klientów z usługą Office 365
Wybór klientów dla usługi Office 365
Planowanie łączności klientów do usługi Office 365
Konfigurowanie łączności klientów do usługi Office 365.

Planowanie i konfigurowanie synchronizacji usług katalogowych
Planowanie i przygotowanie synchronizacji usługi katalogowej
Implementacja synchronizacji katalogów z wykorzystaniem usługi Azure AD Connect
Zarządzanie tożsamościami Office 365 poprzez synchronizację usług katalogowych

Planowanie i wdrażanie pakietu Office 365 ProPlus
Omówienie pakietu Office 365 ProPlus
Planowanie i zarządzanie wdrożeniem pakietu Office 365 ProPlus
Planowanie i centralizacja zarządzania wdrożeniami pakietu Office 365 ProPlus
Telemetria i raportowanie w pakiecie Office

Planowanie i zarządzanie adresatami i uprawnieniami usługi Exchange Online
Omówienie usługi Exchange Online
Zarządzanie adresatami Exchange Online
Planowanie i konfigurowanie uprawnień w usłudze Exchange Online

Planowanie i konfigurowanie funkcjonalności Exchange Online
Planowanie i konfigurowanie wysyłki wiadomości e-mail w usłudze Office 365
Planowanie i konfigurowanie ochrony poczty e-mail w Office 365
Planowanie i konfigurowanie polityk dostępu klienta
Migracja do usługi Exchange Online

Planowanie i wdrażanie usługi Microsoft Teams
Omówienie usługi Microsoft Teams
Wdrażanie Microsoft Teams
Uwierzytelnianie i dostęp w Microsoft Teams
Przejście z usługi Skype for Business do usługi Microsoft Teams
Zarządzanie i raportowanie

Planowanie i konfigurowanie usługi SharePoint Online
Konfigurowanie funkcjonalności SharePoint Online
Planowanie i konfigurowanie kolekcji witryn w SharePoint Online
Planowanie i konfiguracja udostępniania zasobów usługi użytkownikom spoza organizacji

Planowanie i konfigurowanie funkcjonalności współpracy w usłudze Office 365
Planowanie i zarządzanie usługą Yammer Enterprise
Planowanie i konfigurowanie usługi OneDrive dla Firm
Konfigurowanie grup w usłudze Office 365

Planowanie i konfigurowanie polityk zgodności i bezpieczeństwa w Office 365
Omówienie polityk zgodności w Office 365
Planowanie i konfigurowanie usługi Azure Information Protection w usłudze Office 365
Zarządzanie politykami zgodności w Office 365

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Office 365
Rozwiązywanie problemów z Office 365
Monitorowanie stanu usługi Office 365