MS-10961 Automating Administration With Windows PowerShell
Szkolenie:

MS-10961 Automating Administration With Windows PowerShell

CEL SZKOLENIA

Kurs ma na celu, dostarczenie wiedzy na temat sposobów przyspieszenia, zautomatyzowania zadań administracyjnych w Windows PowerShell 3.0. Uczestnicy szkolenia poznają cechy pracy z linią poleceń i techniki pozwalające na zarządzanie wieloma produktami firmy Microsoft. W trakcie szkolenia zostanie poruszona tematyka związanych z wykonywaniem i monitorowaniem skryptów, podłączaniem się do sesji zdalnych, Windows PowerShell Web Access.

Do udziału w kursie konieczne jest przynajmniej minimalne doświadczenie praktyczne z zakresu Windows Server i Windows Client, doświadczenie w instalacji i konfiguracji Windows Server w obrębie istniejących i nowych środowisk, wiedza z zakresu konfiguracji sieciowej oraz podstawy Active Directory oraz konfiguracji dyskowej, będzie również mile widziana podstawowa wiedza z zakresu Windows Server 2012 i Windows 8.

ZAGADNIENIA

Początek pracy z Windows PowerShell

  • Informacje ogólne i historia
  • Wyszukiwanie i uruchamianie komend

Praca z Windows PowerShell Pipeline

  • Praca z wykorzystaniem pipeline
  • Eksport, import i konwertowanie danych
  • Filtrowanie obiektów z pipeline
  • Wyliczanie obiektów przy wykorzystaniu pipeline

Zrozumienie funkcjonowania pipeline w Windows PowerShell

  • Przekazywanie danych w pipeline wg wartości
  • Przekazywanie danych w pipeline wg nazwy właściwości

Używanie PSProviders i PSDrives

  • Zrozumienie PSProviders i PSDrives
  • Stosowanie PSDrives

Formatowanie efektu wyjściowego

  • Stosowanie formatowania podstawowego
  • Stosowanie formatowania zaawansowanego
  • Przekierowanie sformatowanego efektu wyjściowego

Stosowanie Windows Management Instrumentation / Common Information Model (WMI/CIM)

  • Zrozumienie WMI/CIM
  • Wysyłanie kwerend dzięki WMI/CIM
  • Dokonywanie zmian przy użyciu WMI/CIM

Przygotowanie do wykonywania skryptów

  • Wykorzystanie zmiennych
  • Aspekty bezpieczeństwa podczas wykonywania skryptów
  • Praca z poświadczeniami alternatywnymi

Przejście od komendy do skryptu do modułu

  • Przejście od komendy do skryptu
  • Przejście od skryptu do funkcji do modułu
  • Dołączenie podstawowej obsługi błędów
  • Stosowanie podstawowych konstrukcji skryptowych
  • Głębsze poznanie metod skryptowych

Administracja komputerami zdalnymi

  • Podstawowe funkcje zdalne
  • Używanie sesji zdalnych
  • Funkcje zdalne dla administracji delegowanej

Połączenie wszystkich poznanych elementów

  • Planowanie skryptu

Korzystanie z zadań wykonywanych w tle oraz zadań zaplanowanych

  • Używanie zadań wykonywanych w tle
  • Używanie zadań zaplanowanych

Stosowanie zaawansowanych technik i profili Windows PowerShell

  • Zaawansowane techniki PowerShell
  • Tworzenie profili skryptowych