MS-10987 Performance Tuning And Optimizing SQL Databases
Szkolenie:

MS-10987 Performance Tuning And Optimizing SQL Databases

Data szkolenia10/05/2021
Czas trwania4 dni
Limit miejsc5 osób
Cena2800 PLN / netto
UwagiSzkolenie zdalne

Dlaczego właśnie to szkolenie?
Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę oraz poznasz zalecane praktyki dotyczące strojenia wydajności zapytań SQL Server 2017 oraz optymalizacji baz danych.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz jego podstawowych funkcji.
 • Praktyczna znajomość administracji bazami danych i utrzymania
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL

Czego się nauczysz?

Architektura SQL Server 2017, harmonogram i oczekiwanie

 • składniki serwera SQL i SQL OS
 • harmonogram Windows vs harmonogram SQL
 • kolejki i oczekiwanie

SQL Server I/O

 • podstawowe pojęcia
 • rozwiązania pamięci masowej
 • konfiguracja i testy I/O

Struktura bazy danych

 • podstawy struktury bazy danych
 • podstawy plików danych
 • podstawy tempdb

Pamięc SQL Server

 • pamięć Windows
 • pamięć SQL Server
 • In-Memory OLTP

Współbieżność i transakcje

 • współbieżności i transakcje
 • podstawy lock-owania

Podstawy statystyk i indeksowania podstawy statystyk i estymacja liczności

 • podstawy indeksowania
 • indeksy kolumnowe

Analiza wykonywania zapytania oraz planu zapytania

 • podstawy wykonywania zapytań i optimizera
 • analiza planów zapytań

Buforowanie planu zapytania (plan cache) i rekompilacja

 • podstawy buforowania planu zapytania
 • rozwiązywanie problemów z buforowaniem planu zapytania
 • magazyn zapytań

Rozbudowane zdarzenia (extended events)

 • podstawowe pojęcia
 • wdrożenie rozbudowanych zdarzeń

Monitorowanie, śledzenie oraz charakterystka normalnej pracy (baseline)

 • monitorowanie i śledzenie
 • charakterystyka normalnej pracy oraz benchmarki

Rozwiązywanie najczęstszych problemów z wydajnością

 • rozwiązywanie problemów z wydajnością procesora
 • rozwiązywanie problemów z wydajnością pamięci
 • rozwiązywanie problemów z wydajnością I/O
 • rozwiązywanie problemów z wydajnością współbieżności
 • rozwiązywanie problemów z wydajnością tempdb