MS-20741 Networking With Windows Server 2016
Szkolenie:

MS-20741 Networking With Windows Server 2016

Dlaczego właśnie to szkolenie?

Szkolenie skierowane do administratorów IT zajmujących się wdrażaniem, konfiguracją i monitorowaniem infrastruktury sieciowej. W trakcie 5 dni omawiana jest wiedza z głównych usług sieciowych platformy Windows Server 2016, m.in. Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System, IP address management, dostęp zdalny, DirectAccess, Virtual Private Network.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Doświadczenie w pracy z Windows Server 2008 lub Windows Server 2012Wiedza na temat modelu OSIZrozumienie podstawowych komponentów i technologii sieciowychPodstawowa wiedza na temat rozwiązywania nazw, adresacji IPDoświadczenie w pracy z Hyper-V i wirtualizacją

Czego się nauczysz?

Planowanie i implementacja infrastruktury sieciowej opartej o protokół IPv4

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja hostów w oparciu o protokół IPv4
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z protokołem sieciowym IPv4

Implementacja DHCP

 • Przegląd opcji roli DHCP
 • Wdrażanie DHCP
 • Zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z DHCP

Implementacja protokołu IPv6

 • Omówienie podstaw teoretycznych adresacji IPv6
 • Wdrażanie IPv6
 • Implementacja protokołów IPv6 i IPv4
 • Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6

Implementacja DNS

 • Implementacja roli DNS
 • Konfiguracja stref w DNS
 • Konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS
 • Infrastruktura powiązań usługi DNS i integracja z Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfiguracja zaawansowanych ustawień roli DNS

Implementacja i zarządzanie IPAM

 • Omówienie funkcjonalności IPAM
 • Wdrażanie IPAM
 • Zarządzanie przestrzenią adresów IP przy pomocy IPAM

Metody zdalnego dostępu w Windows Server 2016

 • Przegląd metod zdalnego dostępu
 • Implementacja Web Application Proxy

Implementacja DirectAccess

 • Omówienie DirectAccess
 • Implementacja  DirectAccess przy użyciu kreatora
 • Implementacja i zarządzanie zaawansowanymi usługami w infrastrukturze DirectAccess

Implementacja VPN

 • Planowanie wdrożenia VPN
 • Implementacja VPN

Implementacja usług sieciowych dla oddziałów

 • Usługi sieciowe oraz analiza potrzeb oddziałów
 • Implementacja Distributed File System (DFS)
 • Implementacja BranchCache dla oddziałów

Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych

 • Przegląd wysokowydajnych opcji sieciowych
 • Konfiguracja zaawansowanych opcji sieciowych w Hyper-V

Implementacja sieciowych rozwiązań programowych

 • Omówienie Software Defined Networking
 • Implementacja wirtualizacji sieci
 • Implementacja usługi Network Controller