MS-20742 Identity With Windows Server 2016
Szkolenie:

MS-20742 Identity With Windows Server 2016

Data szkolenia30/11/2020
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena3700 PLN / netto
UwagiSzkolenie zdalne

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania i konfigurowania Usług Domenowych Active Directory w środowisku rozproszonym, wdrażania zasad grupy, wykonywania kopii zapasowej i przywracania danych, monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016 oraz wdrażania innych ról, takich jak: Usługi Federacyjne (AD FS) i Usługi Certyfikacyjne (AD CS).

Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu usługą katalogową Active Directory i chcą rozwinąć wiedzę z technologii dostępu w Windows Server 2016.

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie  w zakresie:

 • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Znajomość systemów klienckich Windows.
 • Podstawy Windows PowerShell.

ZAGADNIENIA

Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

   • Omówienie usługi AD DS
   • Omówienie funkcji kontrolerów domeny
   • Wdrażanie kontrolerów domeny

Zarządzanie obiektami AD DS

   • Zarządzanie kontami użytkowników
   • Zarządzanie grupami
   • Zarządzanie obiektami komputerów
   • Obsługa środowiska za pomocą Windows PowerShell
   • Implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS

   • Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
   • Konfiguracja relacji zaufania AD DS

Implementacja i administracja

   • Omówienie procesów replikacji w usługach AD DS
   • Konfiguracja lokacji w AD DS
   • Konfiguracja i monitoring procesów replikacji AD DS

Implementacja Group Policy Objects (GPO)

   • Przedstawienie usług Group Policy
   • Implementacja i administracja GPO
   • Zakres działania i proces przetwarzania w Group Policy
   • Analiza zagadnień rozwiązywania problemów w GPO

Zarządzanie ustawieniami użytkownika z wykorzystaniem GPO

   • Implementacja szablonów administracyjnych
   • Konfiguracja wybranych opcji GPO: przekierowanie folderów, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja skryptów
   • Konfiguracja preferencji w Group Policy

Zabezpieczanie AD DS

   • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
   • Implementacja zabezpieczeń kont
   • Wdrażanie audytów uwierzytelniania w AD
   • Konfiguracja zarządzania kontami serwisowymi

Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS

   • Wdrażanie CA
   • Administracja CA
   • Rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA

Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

   • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
   • Zarządzanie certyfikatami, procesami odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
   • Zastosowanie użycia certyfikatów w środowisku biznesowym
   • Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi

Implementacja i administracja usługami AD FS

   • Omówienie usług AD FS
   • Wymogi i planowanie usługi AD FS
   • Wdrażanie i konfiguracja AD FS
   • Przegląd możliwości Web Application Proxy

Implementacja i zarządzanie usługą AD RMS

   • Omówienie AD RMS
   • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
   • Konfiguracja zawartości zabezpieczenia treści AD RMS

Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD

   • Planowanie i przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych
   • Implementacja danych przy użyciu Azure AD Connect
   • Zarządzanie tożsamościami w rozwiązaniach łączonych

Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie danych w AD DS

   • Monitorowanie AD DS
   • Zarządzanie bazą AD DS
   • Proces odzyskiwania obiektów w AD DS.