MS-50255 Managing Windows Environments With Group Policy
Szkolenie:

MS-50255 Managing Windows Environments With Group Policy

Data szkolenia23/11/2020
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena3700 PLN / netto
UwagiSzkolenie zdalne

Dlaczego właśnie to szkolenie?

Kurs zapoznaje uczestników z zasadami wykorzystania zasad grupy (GPO) do zarządzania w środowisku przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki wykorzystania GPO oraz zaawansowane możliwości konfiguracji oraz diagnozowania problemów.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Doświadczenie z systemem Microsoft Windows Server 2003 lub 2012.
Podstawy administracji Active Directory.

Czego się nauczysz?

Wprowadzenie do zasad grupy

 • nowe opcje Zasad grupy w systemach Windows Server 2012R2 i Windows 8
 • scenariusze Zasad Grupy
 • zarządzanie Zasadami Grupy
 • opjce Zasad grupy w systemach Windows Server 2012R2 i Windows 8

Narzędzia zarządzania zasadami grupy

 • zasady lokalne i domenowe
 • zapoznanie z Group Policy Management Console
 • instalacja i korzystanie z GPMC
 • idea odświeżania Zasad Grupy

Projektowanie infrastruktury Zasad Grupy

 • przegląd Active Directory
 • etapy projektowania wdrożania Zasad Grupy
 • planowanie projektu Zasad Grupy
 • projektowanie swoich rozwiązań Zasad Grupy
 • wdrażanie swoich rozwiązań Zasad Grupy
 • zarządzanie rozwiązaniami Zasad Grupy

Zrozumienie architektury przetwarzania Zasad Grupy

 • korzystanie z komponentów Active Directory w celu wdrożenia ustawień Zasad Grupy
 • zrozumienie kolejności wdrożenia Zasad Grupy
 • modyfikacja procesu wykonywania Zasad Grupy

Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy

 • korzystanie z narzędzi do rozwiązywania problemów z Zasadami Grupy
 • integracja funkcji RSoPK
 • korzystanie z opcji rejestrowania
 • tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie, importowanie i kopiowanie obiektów Zasad Grupy
 • budowanie tabel migracji

Wykorzystanie Windows PowerShell w zarządzaniu Zasadami Grup

 • przedstawienie Windows PowerShell
 • biblioteka PowerShell dla Zasad Grup
 • skrypty logowania Windows PowerShell

Wdrażanie zabezpieczeń za pomocą Zasad Grup

 • przegląd architektury zabezpieczeń systemu Windows
 • zabezpieczenia kont użytkowników
 • przegląd Zasad lokalnych
 • zabezpieczanie kont komputerów
 • wdrażanie zabezpieczeń domeny

Konfigurowanie środowiska klienta za pomocą Zasad Grupy

 • przegląd typów skryptów i kontroli wykonywania skryptu
 • definiowanie Pulpitu, menu Start i ustawień Panelu Sterowania
 • definiowanie ustawień dotyczących komponentów systemu Windows
 • konfigurowanie zarządzania drukarkami i ustawień wydruku
 • definiowanie ustawień sieciowych

Konfigurowanie profili mobilnych i przekierowanie folderów

 • zarządzanie profilami użytkowników
 • konfiguracja przekierowania folderów
 • łączne wykorzystanie przekierowania folderów oraz profili mobilnych

Przypisywanie i publikowanie pakietów oprogramowania

 • wykorzystanie pakietów MSI do dystrybucji oprogramowania
 • korzystanie z Zasad Grupy jako metoda wdrażania oprogramowania
 • wdrażanie oprogramowania
 • konfigurowanie Punktów Dystrybucji
 • korzystanie z System Center Configuration Manager do dystrybucji oprogramowania

Implementacja Zasad Ograniczeń Oprogramowania i AppLocker

 • czym są Zasady Ograniczeń Oprogramowania?
 • tworzenie Zasad Ograniczeń Oprogramowania
 • używanie dodatkowych reguł w celu identyfikacji oprogramowania
 • co decyduje o skuteczności polityki ograniczeń oprogramowania?
 • wykorzystanie AppLocker-a w systemach Windows Server 2012R2 i Windows 8

Tworzenie i wdrażanie szablonów administracyjnych

 • przedstawienie szablonów ADM
 • standardowe i niestandardowe szablony ADM
 • korzystanie z nowych szablonów ADMX
 • konwertowanie i tworzenie niestandardowych szablonów ADMX
 • korzystanie z centralnego magazynu ADMX