MS-55238 SharePoint Online For Administrators
Szkolenie:

MS-55238 SharePoint Online For Administrators

Data szkolenia20/12/2021
Czas trwania3 dni
Limit miejsc5 osób
Cena2800 PLN / netto
AdresZdalnie

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu
szkolenia@ab.pl

DLACZEGO WŁAŚNIE TO SZKOLENIE?

Szkolenie dla administratorów chcących prawidłowo i optymalnie skonfigurować SharePoint Online. Administratorzy farm lokalnych SharePoint mogą również wykorzystać ten kurs do zrozumienia różnic miedzy ich wersją a wersją Online.

CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED SZKOLENIEM?

Niezbędne będą podstawowe umiejętności związane z pracą w środowisku Windows.

 

Agenda szkolenia:

Office 365 oraz SharePoint Online – wprowadzenie
                Centrum administracyjne Office 365 – podstawy
                Narzędzia zarządzania SharePoint
                Bezpieczeństwo i zgodność z prawem
                Zarządzanie Office 365 i SharePoint Online poprzez PowerShell
                Porównanie lokalnej farmy SharePoint i SharePoint Online
                Tożsamość użytkowników w Office 365 i SharePoint Online
                Zarządzanie domenami użytkowników
                Rozwiązania hybrydowe
                OneDrive i przekierowanie witryn
                Przekierowanie Yammer
                Wyszukiwanie hybrydowe
                Łączenie z danymi zewnętrznymi w środowisku hybrydowym
                Taksonomia w środowisku hybrydowym
Kolekcje witryn
                Topologia kolekcji witryn
                Tworzenie kolekcji witryn
                Definiowanie właścicieli i bezpieczeństwo w kolekcji witryn
                Konfigurowanie magazynu danych
                Konfigurowanie dostępu zewnętrznego do kolekcji witryn
                Odtwarzanie kolekcji witryn
                Konfigurowanie udostępniania zewnętrznego
                Zarządzanie kolekcją witryn poprzez PowerShell
Profile użytkowników
                Podstawowe informacje o usłudze profili
                Definiowanie właściwości profili
                Mapowanie właściwości profili i taksonomii
                Zarządzanie widownią
                Tworzenie widowni
                Zarządzanie zasadami profili użytkowników
                Konfigurowanie zaufanych lokalizacji hosta witryn osobistych
                Konfigurowanie preferowanych lokalizacji centrum wyszukiwania
                Definiowanie poziomów uprawnień
                Konfigurowanie opcji dla newsfeed
                Konfigurowanie powiadomień e-mail
                Konfigurowanie usuwania dla witryn osobistych
Usługi łączenia z danymi zewnętrznymi
                Usługa  łączenia z danymi zewnętrznymi – business connectivity service (BCS)
                Pliki definicji BDC (Business Data Connectivity) wprowadzenie
                Tworzenie plików BDC
                Usługa bezpiecznego przechowywania – wprowadzenie i  konfigurowanie
                Konfigurowanie połączeń z usługami chmury
                Konfigurowanie połączeń z usługami lokalnymi
                Narzędzia do tworzenia połączeń
                Tworzenie zewnętrznych typów zawartości
                Wykorzystanie danych zewnętrznych przy tworzeniu list zewnętrznych

Taksonomia
                Hierarchia obiektów w taksonomii
                Tworzenie taksonomii
                Wykorzystanie CSV, Powershell oraz CSOM przy definiowaniu taksonomii
                Synonimy
                Delegowanie zadań administracyjnych
Konfigurowanie wyszukiwania
                Usługa wyszukiwania – wprowadzenie
                Właściwości zarządzane
                Tworzenie właściwości zarządzanych
                Zarządzanie stronami autorytatywnymi
                Źródła wyników – tworzenie i konfigurowanie
                Reguły zapytań
                Pozycjonowanie wyników poprzez reguły zapytań
                Usuwanie wyników wyszukiwania z indeksu
                Eksportowanie i importowanie konfiguracji wyszukiwania
Konfigurowanie aplikacji
                Katalog aplikacji – wprowadzenie, tworzenie, dodawanie elementów do katalogu
                Dodawanie aplikacji do witryn SharePoint
                Korzystanie z witryny sklepu
                Zarządzanie licencjami
                Konfigurowanie dostępu do sklepu
                Monitorowanie wykorzystania aplikacji
Zarządzanie zawartością
                Zarządzanie zawartością – wprowadzenie i komponenty
                Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu
                Konfigurowanie centrum rekordów
                Zapewnianie zgodności z prawem i procedurami – zasady, centrum bezpieczeństwa i zgodności
                Usługa eDiscovery – wykorzystanie, konfigurowanie
                Zabezpieczanie przed utratą danych
Inne ustawienia
                Konfigurowanie ustawień dla OneDrive
                Listy i biblioteki dokumentów
                Yammer i Newsfeed
                Zarządzanie dostępem do informacji poprzez Information Rights Management (IRM)
                Klasyfikacja witryn
                Testowanie nowych funkcjonalności Office 365 przed ostatecznym wdrożeniem – Early Release