TCO Certified to wiodący na świecie certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Obejmuje on kompleksowy system aktualnych kryteriów, niezależną weryfikację oraz ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia w celu wprowadzenia rzeczywistych i trwałych zmian.

Zawarty opis ma charakter informacyjny, a jego treść pochodzi z ogólnodostępnych materiałów zawartych na stronach producenta.