Introduction to Swift 4.2
Szkolenie:

Introduction to Swift 4.2

Od Playgrounds do protokołów — poznaj podstawy języka Swift i dowiedz się, jak je wykorzystywać. Podczas tego 2-dniowego praktycznego kursu nauczysz się podstawowych koncepcji programowania typowych dla języka Swift, takich jak składnia, logika, struktury, funkcje oraz wzorce. Kurs obejmuje również szczegółowe omówienie składni języka Swift oraz ćwiczenia programistyczne.

Dla kogo jest ten kurs?

  • Programiści
  • Architekci oprogramowania
  • Konsultanci technologiczni

Czego się nauczysz

  • Dowiesz się, jak wykorzystywać Xcode Playgrounds do pisania kodu w języku Swift.
  • Poznasz wzorce programistyczne wykorzystywane przez język Swift.
  • Nauczysz się składni języka Swift.

Wymagania wstępne

Materiały wideo „Getting Started with iOS Development”: Poznaj zaawansowane urządzenia mobilne firmy Apple, cechy nowoczesnych aplikacji, narzędzia programistyczne pozwalające programować na platformę iOS, programy deweloperskie Apple oraz podejście firmy Apple do bezpieczeństwa i dystrybucji oprogramowania.

Podstawowe koncepcje programistyczne: Powinieneś znać podstawowe koncepcje dotyczące programowania, takie jak zmienne, tekstowy typ danych (string), logika oraz klasy. Podczas kursy wymagane jest samodzielne pisanie kodu.

Plan szkolenia

Wstęp do języka Swift oraz Playgrounds
Poznaj korzenie języka Swift oraz jego podstawową składnię.

Stałe, zmienne i typy danych
Naucz się definiować stałe reprezentujące wartości, które nie zmieniają się w czasie oraz zmienne, dla wartości, które się zmieniają. Poznaj typy danych dostarczane przez język Swift oraz dowiedz się, jak pomogą Ci pisać lepszy kod.

Operatory
Poznaj wybrane operatory języka Swift, w tym podstawowe operatory matematyczne.

Przepływ sterowania
Naucz się stosować operatory logiczne do sprawdzania warunków oraz instrukcje przepływu sterowania.

Tekstowy typ danych (String)
Dowiesz się, jak tworzyć i przechowywać tekst za pomocą typu String. Poznasz różnorodne metody typu String, które pozwolą Ci porównać dwie wartości, uzyskać wybrane znaki oraz wstawiać i usuwać wartości.

Funkcje
Nauczysz się deklarować funkcje z różnymi zestawami parametrów rezultatami.

Struktury
Dowiesz się, jak tworzyć własne struktury w języku Swift.

Klasy
Nauczysz się, czym klasy różnią się od struktur oraz kiedy stosować klasy, a kiedy struktury. Dowiesz się także o dziedziczeniu, klasach bazowych oraz klasach potomnych.

Typy opcjonalne
Nauczysz się, jak wykorzystywać typy opcjonalne, aby prawidłowo obsługiwać przypadki, kiedy dane mogą, ale nie muszą być zdefiniowane.

Kolekcje
Poznasz różne typy kolekcji dostępne w języku Swift oraz dowiesz się, jak wybrać właściwy typ kolekcję.

Pętle
Nauczysz się jak tworzyć pętle, kontrolować warunki pętli oraz jak określać, kiedy pętla powinna zakończyć swoje wykonanie.

Konwersja typu
Dowiesz się, dlaczego niektóre dane mogą być wyrażone za pomocą bardziej ogólnego typu oraz jak możesz sprawdzić typ danych przed ich użyciem.

Instrukcja guard
Dowiesz się jak wykorzystywać instrukcję guard, aby lepiej zarządzać przepływem sterowania.

Zasięg
Nauczysz się pisać dobrze ustrukturyzowany kod, który łatwo się czyta. Osiągniesz to dzięki prawidłowo zdefiniowanemu zasięgowi swoich zmiennych i stałych.

Typy wyliczeniowe
Dowiesz się, w jakich przypadkach typowo stosuje się typy wyliczeniowe, jak je definiować oraz jak z nimi pracować z wykorzystaniem instrukcji switch.

Protokoły
Dowiesz się, czym są protokoły, kiedy je używać oraz jak tworzyć własne. Nauczysz się wykorzystywać protokoły, aby różne obiekty mogły komunikować się między sobą. Dowiesz się również, jak rozszerzać protokoły, aby uzyskać wspólną funkcjonalność dla różnych typów.

Domknięcia
Poznasz domknięcia (closures), dowiesz się, jak je definiować, jak wykorzystywać je jako argumenty funkcji, a także poznasz najbardziej popularne funkcje, które przyjmują domknięcia jako argument.

Rozszerzenia
Dowiesz się, jak zdefiniować rozszerzenia oraz kiedy są one przydatne.