MS -10969 Active Directory Services With Windows Server
Szkolenie:

MS -10969 Active Directory Services With Windows Server

CEL SZKOLENIA

Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT mających doświadczenie w Active Directory Domain Services (AD DS) oraz szukających jednego szkolenia, które pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii ochrony dostępu i informacji w systemach Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

Przed przystąpieniem do kursu uczestnik powinien:

 • Posiadać doświadczenie w pracy z AD DS.
 • Posiadać doświadczenie w pracy w środowisku Windows Server
 • Znać takie zagadnienia jak: rozpoznawanie nazw, adresowanie IP, Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP
 • Znać Hyper-V oraz koncepcje wirtualizacji

ZAGADNIENIA

                Omówienie kontroli dostępu

   • Wstęp do koncepcji ochrony danych w biznesie
   • Omówienie zagadnień ochrony danych zastosowanych w Windows Server 2012
   • Omówienie Forefront Identify Manager 2010 R2

                Zaawansowane wdrożenia i administracja AD DS.

   • Wdrożenie AD DS
   • Wdrożenie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny
   • Wdrożenie kontrolerów domeny w Windows Azure
   • Administracja AD DS.

Zabezpieczanie AD DS.

   • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
   • Wdrożenie zabezpieczeń kont
   • Wdrożenie audytu uwierzytelniania

Wdrożenie i administracja AD DS. Sites and Replication

   • Przegląd AD DS. Replication
   • Konfiguracja AD DS. Sites
   • Konfigurowanie i monitorowanie AD DS. Replication

Wdrożenie Group Policy

   • Wstęp do Group Policy
   • Wdrożenie i administracja GPOs
   • Zasięg i sposób działania GPOs
   • Rozwiązywanie problemów z GPOs

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu Group Policy

   • Wdrożenie Administrative Templates
   • Konfiguracja Folder Redirection oraz skryptów
   • Konfigurowanie Group Policy Preferences

Wdrażanie i zarządzanie AD CS

   • Wdrażanie AD CS
   • Administracja AD CS
   • Rozwiązywanie problemów z AD CS

Wdrożenie i używanie certyfikatów

   • Konfiguracja Certificate Templates
   • Wydawanie i użytkowanie certyfikatów
   • Konfiguracja infrastruktury Key Recover

Wdrożenie i administracja AD RMS

   • Wdrożenie i zarządzanie AD RMS
   • Konfiguracja AD RMS Content Protection
   • Konfigurowanie zdalnego dostępu do AD RMS

Wdrożenie i administracja AD FS

   • Omówienie i wdrożenie AD FS
   • Konfiguracja wewnętrznych aplikacji pod kątem AD FS
   • Konfiguracja AD FS pomiędzy dwoma organizacjami
   • Konfiguracja Web Application Proxy

Wdrożenie ochrony dostępu do plików (DAC)

   • Omówienie Dynamic Access Control (DAC)
   • Wdrożenie komponentów DAC
   • Wdrożenie Access Denied Assistance
   • Wdrożenie Work Folders
   • Wdrożenie Workplace Join

Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

   • Monitorowanie i zarządzanie bazą AD DS
   • Opcje Backup & Recovery AD DS

Wdrożenie Windows Azure Active Directory

   • Omówienie Windows Azure AD
   • Zarządzanie kontami w Windows Azure

Wdrożenie i administracja AD LDS

   • Omówienie i wdrożenie AD LDS
   • Konfigurowanie instancji i partycji AD LDS
   • Konfigurowanie replikacji AD LDS
   • Integracja AD LDS z AD DS