MS -20764 Administering a SQL Database Infrastructure
Szkolenie:

MS -20764 Administering a SQL Database Infrastructure

CEL SZKOLENIA

Kurs uczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do administrowania infrastrukturą bazy danych serwera SQL. Na udziale w szkoleniu mogą skorzystać także deweloperzy baz danych.

Przed szkoleniem warto posiadać:

 • Podstawową znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowe funkcje
 • Praktyczną znajomość języka Transact-SQL
 • Praktyczną znajomość relacyjnych baz danych
 • Doświadczenie z projektowania baz danych

ZAGADNIENIA

Uwierzytelniania i autoryzacja użytkowników

  • Uwierzytelnianie połączeń do serwera SQL
  • Autoryzacja login-ów do dostępu do baz danych
  • Autoryzacja pomiędzy serwerami
  • Częściowo odseparowane bazy danych

Przypisanie ról serwerowych i bazodanowych 

  • Praca rolami serwerowymi
  • Praca ze stałymi rolami bazodanowymi
  • Tworzenie ról bazodanowych zdefiniowanych przez użytkownika

Nadawanie użytkownikom praw dostępu do zasobów

  • Nadawanie użytkownikowi dostępu do obiektów
  • Nadawanie użytkownikom uprawnień do wykonywania kodu
  • Konfigurowanie uprawnień na poziomie schematu (schema)

Zabezpieczanie danych przy pomocy szyfrowania i audytu

  • Opcje audytu dostępu do danych w SQL Server
  • Wdrożenie audytu SQL Server
  • Zarządzanie audytem  SQL Server
  • Ochrona danych za pomocą szyfrowania

Modele przywracania SQL Server 

  • Strategie tworzenia kopii zapasowych
  • Zrozumienie logowania transakcji SQL Server 
  • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych SQL Server

Kopia zapasowa baz danych SQL Server

  • Tworzenie kopii zapasowych baz danych i logów transakcyjnych
  • Zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych baz danych 
  • Praca z parametrami tworzenia kopii zapasowych

Przywracanie baz danych SQL Server

  • Zrozumienie procesu przywracania
  • Przywracanie bazy danych
  • Praca z przywracaniem do punktu-w-czasie
  • Przywracanie systemowych bazy danych i poszczególnych plików

Automatyzacja zarządzania SQL Server

  • Automatyzacja zarządzania SQL Server
  • Praca z SQL Server Agent
  • Zarządzanie pracami SQL Server Agent
  • Zarządzanie wieloserwerowe

Konfiguracja zabezpieczeń SQL Server Agent

  • Zrozumienie zabezpieczeń SQL Server Agent 
  • Konfiguracja poświadczeń
  • Konfiguracja kont proxy

Monitorowanie SQL Server za pomocą alertów i powiadomień

  • Konfiguracja usług pocztowych bazy
  • Monitoring błędów SQL Server
  • Konfiguracja operatorów, alertów oraz powiadomień
  • Alerty w SQL Azure

Wprowadzenie do zarządzania SQL Server za pomocą modułu PowerShell

  • Konfiguracja SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Administracja SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Utrzymanie środowiska SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Zarządzanie SQL Azure przy użyciu PowerShell

Śledzenie aktywności SQL Server

  • Przechwytywanie aktywności za pomocą SQL Server Profiler
  • Poprawa wydajności z doradcą dostrajania bazy danych
  • Praca z opcjami śledzenia
  • Rozproszone odtworzenie działań
  • Monitorowanie lock-ów

Monitorowanie SQL Server

  • Monitorowanie aktywności SQL Server 
  • Przechwytywanie i zarządzania danymi wydajnościowymi
  • Analiza zebranych danych wydajnościowych
  • Narzędzia SQL Server

Rozwiązywanie problemów z SQL Server

  • Metodologia rozwiązywania problemów w SQL Server
  • Rozwiązywanie problemów związanych z usługami
  • Rozwiązywanie problemów z logowaniem i łącznością
  • Rozwiązywanie typowych problemów

Importowanie i eksportowanie danych

  • Przesyłanie danych do i z SQL Server
  • Importowanie i eksportowanie danych do i z tabeli
  • Korzystanie z BCP i BULK INSERT do importowania danych
  • Wdrożenie i modernizacja aplikacji warstwy danych