MS 55371 Windows Server Administration
Szkolenie:

MS 55371 Windows Server Administration

Data szkolenia17/06/2024
Czas trwania5 dni
Cena3800 zł netto
AdresŁódź / Online

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania i opcje dostępne i mające zastosowanie do systemu Windows Server. Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Ten kurs jest zamiennikiem kursu WS-011.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych (IT), którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i szukają pojedynczego pięciodniowego kursu obejmującego podstawowe składniki i technologie administracyjne w systemie Windows Server 2019. Ten kurs pomaga również administratorom serwerów z poprzednich wersji systemu Windows Wersje serwerowe, aby zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności związane z systemem Windows Server. Kurs jest również przeznaczony dla osób pełniących rolę centrum obsługi, które chcą przejść na konserwację serwerów.

Czego się nauczysz?

 • Korzystania z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server.
 • Implementowania usług tożsamości.
 • Zarządzania usługami infrastruktury sieciowej.
 • Konfigurowania serwerów plików i pamięci masowej.
 • Zarządzania maszynami wirtualnymi za pomocą wirtualizacji i kontenerów Hyper-V.
 • Wdrażania rozwiązań wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii.
 • Zastosowania funkcji bezpieczeństwa w celu ochrony krytycznych zasobów.
 • Konfigurowania usług pulpitu zdalnego.
 • Konfigurowania wdrożenia infrastruktury pulpitu opartej na maszynie wirtualnej.
 • Implementowania zdalnego dostępu i usług sieciowych.
 • Implementowania monitorowania usług i wydajności oraz rozwiązywania problemów.
 • Wykonywania uaktualnień i migracji związanych z usługami AD DS i pamięcią masową.

Agenda szkolenia:

Moduł 1: Poznanie Windows Server

Lekcje: 

 • Wstęp do Windows Server
 • Omówienie wersji Core
 • Omówienie zasad administracji i narzędzi administracyjnych w Windows Server

 

Labolatoria:

 • Instalacja i konfiguracja serwera Core
 • Konfiguracja i zarządzanie zdalne serwerami Windows.

 

Moduł 2: Omówienie usług identyfikacji tożsamości

Lekcje:

 • Przęgląd usługi Active Directory Domain Services.
 • Omówienie roli kontrolerów domeny w środowisku domenowym.
 • Przegląd usług Azure AD
 • Implementacja zasad grupy dla środowiska domenowego.
 • Omówienie usług certyfikatów Active Directory

 

Labolatoria:

 • Instalacja kontrolera domeny opartego o serwer Core
 • Konfiguracja zasad grupy dla komputerów i użytkowników w domenie.
 • Wdrażanie certyfikatów w oparciu o AD CS

 

Moduł 3: Usługi sieciowe używane w Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie usługi DHCP
 • Omówienie usługi DNS
 • Omówienie usługi IPAM

 

Labolatoria:

 • Wdrażanie i konfiguracja protokołu DHCP
 • Wdrażanie i konfiguracja systemu DNS

 

Moduł 4: Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

Lekcje: 

 • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server
 • Omówienie metod udostępniania w systemie Windows Server
 • Wdrażanie rozwiązania Storage Spaces (przestrzeni dyskowych) w systemie Windows Server
 • Omówienie systemu deduplikacji
 • Wdrażanie interfejsu iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików

 

Labolatoria:

 • Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej w systemie Windows Server
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Konfiguracja magazynu iSCSI
 • Konfiguracja nadmiarowych przestrzeni dyskowych
 • Wdrażanie usługi Storage Spaces Direct

 

Moduł 5: Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie roli Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Omówienie konteneryzacji w systemie Windows Server
 • Wprowadzenie do platformy Kubernetes

 

Labolatoria:

 • Wdrażanie i konfiguracja wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Instalacja i konfiguracja kontenerów

 

Moduł 6: Wysoka dostępność systemu Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie sposobów wdrożenia klastra wysokiej dostępności
 • Tworzenie i konfiguracja klastra pracy awaryjnej
 • Planowanie rozwiązań w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii z wykorzystaniem maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V

 

Labolatoria:

 • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
 • Konfiguracja pamięci masowej i tworzenie klastra
 • Wdrażanie i konfiguracja serwera plików o wysokiej dostępności
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia serwera plików o wysokiej dostępności
Moduł 7: Odzyskiwanie danych po awarii w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie funkcji Hyper-V Replica
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w infrastrukturze Windows Server

 

Labolatoria:

 • Wdrażanie funkcji Hyper-V Replica
 • Wdrażanie funkcji Windows Server Backup
 • Przywracania danych za pomocą narzędzia Windows Server Backup

 

Moduł 8: Bezpieczeństwo systemu Windows Server

Lekcje:

 • Ochrona danych uwierzytelniających i dostępu uprzywilejowanego
 • JEA w systemie Windows Server
 • Zabezpieczanie i analiza ruchu w SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami w systemie Windows Server

 

Labolatoria:

 • Konfiguracja zabezpieczeń w systemie Windows Server
 • Konfiguracja funkcji Windows Defender Credential Guard
 • Lokalizowanie problematycznych kont
 • Wdrażanie rozwiązania LAPS

 

Moduł 9: Usługi pulpitu zdalnego w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Wprowadzenie do RDS
 • Konfiguracja wdrażania pulpitu zdalnego opartego na sesji
 • Wprowadzenie do osobistych i połączonych pulpitów wirtualnych

 

Labolatoria:

 • Wdrażanie RDS w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie ustawień kolekcji sesji i wykorzystywanie RDC
 • Konfiguracja szablonu pulpitu wirtualnego

 

Moduł 10: Dostęp zdalny i usługi internetowe w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie sieci VPN
 • Omówienie usługi Always On VPN
 • Omówienie systemu NPS
 • Omówienie serwera WWW w systemie Windows Server

 

Labolatoria:

 • Wdrażanie sieci VPN w systemie Windows Server
 • Wdrażanie i konfiguracja serwera WWW
 
Moduł 11: Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Wprowadzenie do narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów

 

Labolatoria:

 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows Server
 • Ustanowienie bazowego poziomu wydajności
 • Identyfikacja źródła problemu z wydajnością

 

Moduł 12: Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Migracja AD DS
 • Usługa migracji pamięci masowej
 • Narzędzia do migracji systemu Windows Server

 

Labolatoria:

 • Migracja serwera
 • Wdrażanie usługi migracji pamięci masowej