Programowanie z wykorzystaniem SwiftUI
Szkolenie:

Programowanie z wykorzystaniem SwiftUI

Data szkolenia04/03/2024
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena5000 PLN / netto
AdresWrocław / Online
UwagiDostępne języki wykładowe:
• polski
• angielski

„Programowanie z wykorzystaniem SwiftUI” to 5-dniowy kurs, który nauczy Cię, jak tworzyć aplikacje dla urządzeń Apple z wykorzystaniem technologii SwiftUI. W tym czasie poznasz składnię języka programowania Swift oraz najnowsze rozwiązania wykorzystywane do tworzenia interfejsów użytkownika
ze szczególnym naciskiem na systemy iOS i iPadOS. Poruszona zostaje również tematyka technologii
dostępności takich jak np. wspomagające osoby niewidome i słabowidzące VoiceOver. To istotna przewaga
nad innymi oferowanymi na rynku kursami i szkoleniami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał
• Stosować składnię języka Swift
• Pracować w środowisku programistycznym Xcode
• Nauczy się tworzyć proste aplikacje na platformy Apple wykorzystując SwiftUI (ze szczególnym
uwzględnieniem iPhone’a i iPada)
• Dowie się, jak wspierać funkcje dostępności (accessibility)

Adresaci szkolenia
• Programiści
• Architekci oprogramowania
• Konsultanci technologiczni

Wymagania wstępne
• Znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienne, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje klasy)

Agenda szkolenia:

• Podstawowe typy danych
• Instrukcje warunkowe
• Funkcje
• Struktury i klasy
• Typy opcjonalne
• Kolekcje i pętle
• Typy wyliczeniowe
• Protokoły
• Domknięcia

• Rozszerzenia
• Podstawowe koncepcje SwiftUI
• Popularne widoki (tekst, przyciski, obrazki, kontenery)
• Wykorzystanie podglądów do szybkiego testowania aplikacji w różnych konfiguracjach (różne rozmiary ekranu, Dark Mode, Dynamic Type)
• Nawigacja i przekazywanie danych pomiędzy ekranami
• Zasilanie widoków dynamicznymi danymi
• Obsługa wprowadzania danych (pola tekstowe i przyciski)
• Mechanizmy dostępności
• Dystrybucja aplikacji