Programowanie z wykorzystaniem UIKit
Szkolenie:

Programowanie z wykorzystaniem UIKit

Data szkolenia15/08/2022
Czas trwania5 dni
Limit miejsc5 osób
Cena4065.04 PLN / netto
AdresWrocław / Online
UwagiDostępne języki wykładowe
• polski
• angielski

„Programowanie z wykorzystaniem UIKit” to 5-dniowy mocno osadzony w praktyce zawodowej kurs, podczas którego uczestnicy poznają podstawowe koncepcje programowania typowe dla języka Swift, takie jak składnia, logika, struktury, funkcje oraz wzorce. Program szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie składni języka Swift oraz ćwiczenia programistyczne. Ponadto uczestnicy tworzą swoje pierwsze aplikacje dla platform iOS i iPadOS. Poznają podstawowe dostarczane przez Apple narzędzia, elementy interfejsu użytkownika oraz wzorce projektowe niezbędne do przygotowywania aplikacji dla iPhone’a i iPada przy wykorzystaniu UIKit.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał
• stosować składnię języka Swift
• pracować z narzędziem programistyczne Xcode
• tworzyć proste aplikacje na iPhone’a i iPada wykorzystując UIKit i storyboardy
• określić zakres koniecznych prac, aby zapewnić poprawne wsparcie funkcji dostępności (accessibility)

Adresaci szkolenia
• programiści
• architekci oprogramowania
• konsultanci technologiczni

Wymagania wstępne
• znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienne, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje klasy)
• znajomość języka angielskiego

Agenda szkolenia:

• Podstawowe typy danych
• Instrukcje warunkowe
• Funkcje
• Struktury i klasy
• Typy opcjonalne
• Kolekcje i pętle
• Typy wyliczeniowe
• Protokoły
• Domknięcia
• Rozszerzenia

• Podstawowe kontrolki
• Narzędzie Interface Builder
• Auto Layout i Stack Views
• Storyboardy i nawigacja
• Table Views
• Komunikacja sieciowa
• Przechowywanie danych
• Mechanizmy dostępności
• Dystrybucja aplikacji