• 28-09-2016
  • Sieci bezprzewodowe
  • Grzegorz

Aruba IAP – Instalacja i konfiguracja. Część 1

Film pokazuje możliwości podłączenia się do panelu sterującego Aruba Instant z użyciem fabrycznie propagowanego SSID oraz sposób uzyskania informacji o przydzielonym przez serwer DHCP adresie IP dla urządzenia z wykorzystaniem połączenia konsolowego.

Autor: Miłosz Jaworski