• 16-03-2017
  • Technologie storage
  • Grzegorz

Macierze All-Flash – dyski SSD w macierzach enterprise

Z biegiem lat producenci jak i użytkownicy rozwiązań przechowywania danych coraz więcej uwagi zaczęli poświęcać maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów inwestycji. Coraz częściej można spotkać rozwiązania korzystające z dysków SSD w macierzach dyskowych produktów enterprise. Dobrym przykładem jest Fujitsu Technology Solutions, które niedawno zaprezentowało nową gamę macierzy All Flash.

Fujitsu wprowadziło do swojej oferty dwa nowe produkty – AF250 oraz AF650. Charakteryzują się one przede wszystkim bardzo wysoką wydajnością, z zachowaniem mechanizmów które pozwalają oszczędzać zużycie dysków SSD (jak wiadomo, w przeciwieństwie do dysków talerzowych, napędy SSD mają pewną określoną z góry żywotność). Są nimi deduplikacja i kompresja. Aby nie być gołosłownym, poniżej prezentuję wykres wydajności, którą dysponuje macierz AF650. Prezentowane wyniki pochodzą od organizacji Storage Performance Council, która zajmuje się badaniem rozwiązań przechowywania danych wielu producentów.

Jak widzimy na powyższym wykresie, wzrostowi wydajności macierzy (ilość operacji odczytu/zapisu na sekundę – IOPS) towarzyszy bardzo nieznaczny wzrost czasu opóźnienia (od około 0,2 ms do około 0,3 ms). Wzrost ten jest liniowy – co dla potencjalnego nabywcy powinno mieć kluczowe znaczenie. Jest to zapewnienie, że nie dojdzie do przeciążenia macierzy – momentu, w którym wraz ze wzrostem ilości IOPS dochodziło by do gwałtownego wzrostu czasu opóźnień – a co za tym idzie pogorszenia jakości usług świadczonych dla hostów.

W cenę rozwiązania wliczone jest również oprogramowanie, pozwalające na monitorowanie jego pracy i korzystanie z takich mechanizmów jak automatyczny QoS czy zdalna replikacja do innej macierzy z rodziny ETERNUS. Ta ostatnia szczególnie podnosi niezawodność środowiska i ma wpływ na  bezpieczeństwo i integralność przechowywanych danych.

Przy wyborze rozwiązania all-flash należy kierować się sprawdzoną architekturą i jakością rozwiązania. Dobrym pomysłem przy podjęciu decyzji będzie też cena którą musimy zapłacić za 1 IOPS w danym rozwiązaniu (wartości rabatów mogą się różnić, w zależności od producenta). Na końcu raportu SPC można sprawdzić jak wyglądała testowana infrastruktura oraz zobaczyć pełną listę badanych komponentów.

Należy przypuszczać, że rozwiązania all-flash będą trafiać do coraz szerszego grona odbiorców i w przyszłości zastąpią klasyczne – talerzowe macierze dyskowe.

Autor: Marek Stawicki