• 30-08-2018
  • Cloud
  • Grzegorz

Azure RI – na co zwrócić uwagę?

Microsoft udostępnił rezerwowane instancje (Azure Reserved Instance, Azure RI) w subskrypcji CSP. Czym one są i na co warto zwrócić uwagę przy zakupie?


Standardowym modelem płatności dla człowieka „z ulicy” jest pay-as-you-go, czyli płatność za zużycie. Poza tym istnieją dodatkowe rodzaje subskrypcji, Cloud Solution Provider (CSP) oraz Enterprise Agreement (EA). W ogromnym skrócie różnica jest taka, że w CSP między nami a Microsoftem jest parter i/lub dystrybutor, a w pozostałych modelach mamy umowę z MS (wymagane jest spore miesięczne zużycie, ale dostajemy preferencyjne ceny). Można również dokupić tokeny (model OPEN), działające jak przedpłacone karty zdrapki, przy czym ceny są takie, jak w przypadku pay-as-you-go.

Wracając do tematu, uruchomienie maszyny wirtualnej, umieszczenie plików na koncie magazynowym czy wdrożenie aplikacji webowej w App Service generuje koszt. Po usunięciu zasobu, opłaty przestają być naliczane. Jeżeli wiemy, że dany rozmiar maszyny wirtualnej (np. D4v3) będzie nam służył przynajmniej przez 12 miesięcy, co może wynikać na przykład z rocznego projektu, można pokusić się o zarezerwowanie danej instancji.

Co nam to daje? Przede wszystkim sporą oszczędność (do 72% za moc obliczeniową). Ponadto, księgowi i project managerowie na pewno docenią łatwiejsze obliczenie budżetu. Dodatkowo zyskujemy priorytet w przypadku, w którym w data center zabraknie pojemności (capacity).

Tak wygląda ekran rezerwacji instancji.

Na co zwracać uwagę?

Długość rezerwacji. Microsoft oferuje subskrypcję na dwa okresy: rok i trzy lata. Dłuższa oferowana jest z wyższym rabatem. Oszczędności zależą od rozmiaru maszyny wirtualnej i jej lokalizacji. Ceny za usługi potrafią być różne między data center na przykład w Europie i USA. To samo dotyczy zniżki za rezerwację instancji.

Dodanie Windows Server i SQL Server Enterprise wpłynie na koszty.

Ceny dysków oraz licencji pozostają bez zmian. Zniżką objęty jest jedynie koszt compute (mocy obliczeniowej). Licencja Windows Server to około 40% ceny uruchomienia maszyny wirtualnej. Dodatkowo SQL Server sprawia, że narzut licencyjny na cenę końcową wzrasta, np. licencja SQL Server Enterprise obniża możliwą oszczędność zużycia DS2v2 do 7% przy trzyletniej rezerwacji, co wpływa na naszą elastyczność. W takim przypadku warto skorzystać z Azure Hybrid Benefit, licencje to jednak temat na kolejny wpis.

Dyski, zarówno na system operacyjny jak i na dane, to zupełnie inny zasób, który możemy tworzyć niezależnie od maszyn wirtualnych. Jest on również osobną pozycją w rozliczeniach. Póki co, nie ma żadnych mechanizmów obniżających ich cenę przy zachowaniu rozmiaru i wydajności.

Ta cena nie ulegnie zmianie.

Zakres rezerwacji. Do wyboru są dwie opcje – shared (współdzielona pomiędzy subskrypcjami) oraz single subscription (działająca w ramach tylko jednej subskrypcji). Wybór warto rozważyć, zwracając uwagę na to, ile mamy subskrypcji, kto ich używa, jak są rozliczane itd. Przede wszystkim należy unikać sytuacji, w której testowa subskrypcja pay-as-you-go „przejmuje” świeżo wykupione Azure RI na potrzeby dev\test, a VM będąca częścią projektu jest rozliczana za zużycie. Ma to znaczenie głównie w przypadku większych przedsiębiorstw, gdzie subskrypcje są przypisane do konkretnych budżetów.  Ten punkt łączy się z następnym, a mianowicie…

Rezerwacja jest aktywna od momentu jej wykupienia, nawet wtedy, gdy nie mamy uruchomionej żadnej maszyny wirtualnej i dopiero szukamy administratora. Ma to również drugą implikację: jakakolwiek maszyna wirtualna (lub wiele maszyn) spełniająca wymagania (rozmiar, lokalizacja) automatycznie zostaje objęta rezerwacją.

Anulowanie rezerwacji kosztuje. W chwili pisania tego tekstu anulowanie jest darmowe, ale docelowo płatność będzie wynosić 12% ceny rezerwacji. Anulować rezerwację całkowicie za darmo będzie można wtedy, gdy zdecydujemy się na to w czasie do 48h od czasu wykupienia Azure RI, przy założeniu, że nie została ona wykorzystana (została opłacona, uruchomiona, ale nie było maszyny wirtualnej, która mogła być objęta rezerwacją).

Bez ponoszenia kosztów, rozmiar (w ramach różnych grup VM) i liczbę rezerwacji można zmienić na droższą opcję. Np. możemy za darmo zmienić roczną rezerwację DS2v2 na trzyletnią F8v2. Należy mieć na uwadze fakt, że czas nowej rezerwacji liczy się od zera, np. przy zmianie po sześciu miesiącach nie są one brane pod uwagę, jesteśmy rozliczani za trzy lata nowej Azure RI. Za starą rezerwację otrzymujemy zwrot w kwocie obliczanej na podstawie czasu do jej zakończenia.

W ramach jednej grupy VM (np. D lub F), regionu i subskrypcji, możemy pozwolić sobie na pewną elastyczność odnośnie jej rozmiaru. Opcję tę należy samodzielnie włączyć w portalu Azure. Wiąże się to z pewnymi kalkulacjami. Weźmy na przykład rodzinę D:

Rozmiar VMGrupa VMwskaźnik
Standard_D2s_v3DSv3 Series1
Standard_D4s_v3DSv3 Series2
Standard_D8s_v3DSv3 Series4
Standard_D16s_v3DSv3 Series8
Standard_D32s_v3DSv3 Series16
Standard_D64s_v3DSv3 Series32

Z tabeli wynika, że rezerwacją na jedną VM o rozmiarze D8s_v3 możemy objąć:

  • 4x Standard_D2S_v3,
  • 2x Standard_D4s_v3,
  • 1x Standard_D8s_v3,
  • 1/2 Standard_D16s_v3,
  • 1/4 Standard_D32s_v3,
  • 1/8 Standard_D64s_v3.

Ułamki oznaczają część kosztów compute pokrywaną przez rezerwację, tj. do maszyny wirtualnej o rozmiarze D64s_v3 należy dopłacić 1 – 1/8 = 7/8 ceny za moc obliczeniową, przy założeniu nieprzerwanego jej działania. Tutaj pojawia się problem – traci się priorytet wdrożenia w danym data center, czyli gdy trafimy na problemy z dostępnością danego rozmiaru, nie wdrożymy go.

Limit zwrotu to 50 000 USD rocznie. Anulowanie i zmiana rozmiarów odbywają się przez zapytania serwisowe (tickety). Za moc obliczeniową Azure RI opłatę ponosi się z góry.

Od czego zacząć przy Azure RI? Przede wszystkim należy odpowiednio oszacować rozmiary infrastruktury, tj. liczbę oraz rozmiar VM – do tego między innymi służy faza PoC. Biorąc pod uwagę rzeczy wymienione powyżej, można sporo oszczędzić, a chyba nikt nie lubi wydawać więcej niż musi.

Źródła i przydatne linki:

Azure RI: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/reserved-vm-instances/

Rozmiary maszyn wirtualnych: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes

Azure Storage: https://azure.microsoft.com/en-us/services/storage/

Kalkulator Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/

Autor: Piotr Zmudziński